DC-lading for elbiler står for “direct current” eller likestrømslading, og det er en metode for å lade elbiler ved å levere elektrisitet direkte til bilens batteri. Dette er en raskere ladeform enn AC-lading (vekselstrøm), som ofte brukes i hjemmelading og på offentlige ladestasjoner med lavere effekt.

DC-lading krever spesialisert utstyr kalt en DC-ladestasjon eller hurtiglader, som kan levere høye effekter på opptil flere hundre kilowatt. Dette gjør det mulig å lade en elbil raskt på veien, typisk på rundt 30-45 minutter for å lade opp til 80% batterikapasitet.

Hvordan fungerer DC-lading?

DC-lading for elbiler står for “direct current” eller likestrømslading, og det er en metode for å lade elbiler ved å levere elektrisitet direkte til bilens batteri. Dette er en raskere ladeform enn AC-lading (vekselstrøm), som ofte brukes i hjemmelading og på offentlige ladestasjoner med lavere effekt.

DC-lading krever spesialisert utstyr kalt en DC-ladestasjon eller hurtiglader, som kan levere høye effekter på opptil flere hundre kilowatt. Dette gjør det mulig å lade en elbil raskt på veien, typisk på rundt 30-45 minutter for å lade opp til 80% batterikapasitet.

En typisk DC-ladestasjon vil ha en ladekontakt og et kabelsett som elbileieren kan koble til bilen sin. Ladestasjonen vil også ha et display som viser ladeinformasjon, for eksempel ladeeffekt, ladehastighet, tid til full lading og batterinivå. Noen DC-ladestasjoner kan også være utstyrt med en betalingsterminal som gjør det mulig å betale for lading med kredittkort, debetkort eller via en mobilapp.

DC-ladestasjoner kan være enkeltstående enheter eller en del av et større ladestasjonsnettverk som administreres av en operatør. De kan også være utstyrt med teknologi som gjør det mulig å kontrollere ladingen fra en fjernlokasjon, for eksempel via en mobilapp eller en nettside.

Rett fagkompetanse for installasjon

Det kreves elektrikere med kompetanse og erfaring med DC-lading for å installere en DC-ladestasjon for elbil. Installasjonen av en DC-ladestasjon er mer komplisert enn å installere en vanlig hjemmelader for elbil, og det kreves spesialutstyr og kunnskap for å gjøre det riktig og sikkert.

DC-ladestasjoner krever også høyere strømstyrker enn vanlige hjemmeladere, og det kan kreve oppgraderinger av den elektriske installasjonen i hjemmet eller bygningen der ladestasjonen skal installeres. Det er viktig å sørge for at den elektriske installasjonen er tilstrekkelig dimensjonert for å håndtere den høye strømbelastningen som DC-lading kan medføre.

Det er derfor viktig å velge en erfaren og kvalifisert elektriker eller installatør som har erfaring med DC-lading, og som kan installere ladestasjonen riktig og sikkert. Det er også viktig å sørge for at ladestasjonen og installasjonen er i samsvar med lokale forskrifter og retningslinjer.

 

Vi har kompetansen og erfaringen

Å planlegge, bygge ut og drifte et DC-ladeanlegg kan være omfattende arbeid. Vi har oversikt over løsningene som finnes på markedet, og bistår i hele prosessen, fra valg av produkt, installasjon og vedlikehold av anlegget.