I praksis betyr dette at dersom din virksomhet eier og/eller drifter eiendom står du som leder ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og sikkert i bruk, til enhver tid. Myndighetene stiller krav til skjematisk dokumentasjon av regelmessig kontroll og vedlikehold, og manglende dokumentasjon kan resultere i bøter.

Dersom du ikke ønsker ansvaret, eller rett og slett ikke har tid og kunnskap til kontroll av virksomhetens elektriske anlegg selv, ta kontakt, så bistår vi deg gjerne. Vi etablerer systemet for internkontroll elektro og får dere i gang.

Vi utfører internkontroll

Vi utfører internkontrollen for deg

Internkontroll av el-anlegg bør gjennomføres minimum hvert tredje år, og helst hvert år. Dette gjelder særlig hvis anlegget blir utsatt for større slitasje.

Ved kontroll av det elektriske anlegget går vi gjennom en sjekkliste, og deretter utvikler vi en tiltaksplan som påviser eventuelle mangler eller reparasjoner som må utføres for å få anlegget i forskriftsmessig stand.

Nødlys - Internkontroll

God oversikt med vedlikeholdsplan

Når anlegget er i forskriftsmessig stand, utarbeides en vedlikeholdsplan. Denne vedlikeholdsplanen tar for seg arbeidsoppgaver som dine ansatte kan utføre, hvilke oppgaver vaktmester/vedlikeholds-personell har ansvar for, og hva godkjent elektrobedrift må utføre av ettersyn og kontroll.

Egen kundeportal til internkontroll

Egen kundeportal

I egen kundeportal har du til enhver tid tilgang på nødvendig dokumentasjon på tidspunkt for utførte kontroller, hva som ble kontrollert, inkludert eventuelle feil utbedringer av disse. Her kan du også se rapporter og våre avtaler med deg som kunde.

Hvorfor velge oss?

  • Kontrakt med fastpris og enkle betingelser
  • Kontrollen utføres og dokumenteres iht. krav fra forsikringsselskap og myndigheter
  • Full oversikt over dine avtaler og kontroller på nett med egen innlogging
  • Du blir kontaktet når det er tid for ny kontroll
Har du spørsmål om internkontroll?

Kontakt oss, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.