Stort potensial for å redusere kostnadene

Spesielt i næringsbygg og offentlige bygg er det et stort potensial for å redusere energibruk. Ved hjelp av et godt SD-anlegg kan dette gjøres uten at det går ut over komfort og inneklima for de som oppholder seg i bygget.

Med installasjon av stadig flere og mer komplekse systemer i et bygg blir det desto viktigere å ha et godt SD-anlegg for å sikre helhetlig kontroll av alle tekniske VVS- og klimainstallasjoner. Overvåkning sørger for å raskere oppdage feil og slitasje på de ulike tekniske anleggene.

Hva er et SD-anlegg?

SD-anlegg er forkortelse for sentral(e) driftskontrollanlegg og er et samlebegrep for å sentralisere tekniske VVS og klimainstallasjoner i en bygning. Her kan du overvåke inneklima og effektiviteten til de ulike komponentene, samt automatisere eller manuelt styre effekten på anlegget.

Et SD-anlegg styrer i utgangspunktet ganske begrenset del av bygningen. Samtidig kan det integreres som en del av KNX byggautomasjon.

Vi hjelper deg med både installasjon og drift av SD-anlegg

Vi hjelper deg gjerne å få oversikt over alle tekniske installasjoner, og samler all styringen i et SD-anlegg. Deretter sørger vi for drift og vedlikehold av både SD- og tekniske anlegg.